PR01 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพแพสมายเลย์

แพคเกจ PR01 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพแพสมายเลย์

ล่องเรือชมเขาสามเกลอ แวะวังปลาแพนางไพร มื้อเที่ยง 4 มื้อ เดินป่าเที่ยวถ้ำถ้ำน้ำทะลุ นั้งเรือชมบรรยากาศยามเช้า พักแพสมายเลย์ มีห้องน้ำในตัว

อัตราค่าบริการ

โปรแกรม/จำนวนคนต่อทริป(บาท) เริ่มต้นที่ 2 คน
PR01 2,500

เพิ่มเพื่อน

หรือโทรติดต่อ 090-171-8389,083-638-3861

ตารางเวลา

โปรแกรม PR01 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพแพสมายเลย์

วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

10:30 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ

11:30 น. ออกเดินทางแวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ และให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร 

12:00 น.  Check – In ที่แพพัก เก็บสัมภาระ ที่แพสมายเลย์ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)

13:00 น.  พาท่านเดินมุ่งหน้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ  (เดินทางราบ 3 กม.) ชมความงดงามถ้ำน้ำทะลุ (ในกรณีที่เป็นช่วงที่ไปถ้ำน้ำทะลุไม่ได้จะเปลี่ยนเป้นถ้ำประการังครับ)

17:00 น. เดินทางถึงแพพัก เล่นน้ำ พายเรือคายัค พักผ่อนตามอัธยาศัย

19:00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 2)

วันที่สอง

06:20 น.   นั่งเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า (Morning Safari)

07:30 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3)

10:00 น.   เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

11:30 น.   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อ 4 เป็นอาหารจานเดี่ยว)

12:30 น.   เก็บสัมภาระ Check – Out จากแพที่พัก เดินทางกลับโดยเรือหางยาว

14:00 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขและขอกำหนด

ราคานี้ รวม
1.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวไทย
2.ค่าเรือโดยสารตลอดทริป
3.ประกันอุบัติเหตุ(ลูกค้าต้องส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ก่อนเดินทาง 3 วัน)
4.น้ำและเสื้อฝน(ทริปที่มีกิจกรรมเดินถ้ำ)
5.อาหารตามที่ระบุในทริป

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ  300 บาท/คน
2.ค่าธรรมเนียมในการเข้าถ้ำ คนไทย 20 บาท/คน ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน

เที่ยวถูกใจไปกับเรา พร-ฤทธิ์ ทัวร์ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

พร-ฤทธิ์ ทัวร์
-หน้าหลัก
-การเดินทาง
-โรงแรมที่พัก
-ร้านอาหาร
-ช้อปปิ้ง
-สถานที่ท่องเที่ยว
-ประเพณีและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-ข้อมูลพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
-แนะนำแหล่งท่องเทียว
-บทความท่องเที่ยว
-ร่วมงานกับเรา
-นโยบายและเงื่อนไข

ช่องทางสื่ออื่นๆของทางเรา
-Facebook
-Instagram
-Twitter
-Youtube
-Line