KT99 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพคีรีธารา

แพคเกจ KT99 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพคีรีธารา

ลองเรือชมเขาสามเกลอ วังปลาแพนางไพร มื้อเที่ยง 3 มื้อ เดินป่าเที่ยวถ้ำประการัง พักบนแพคีรีธารา(ไฟไ้า24 ชม.ด้วยโซล่าเซล ห้องน้ำในตัว) )

อัตราค่าบริการ

โปรแกรม/จำนวนคนต่อทริป(บาท) 2 คน 4 คน 6 คน 8 คน
KT99 3,500 2,990 2,590

เพิ่มเพื่อน

หรือโทรติดต่อ 090-171-8389,083-638-3861

ตารางเวลา

โปรแกรม KT99 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพคีรีธารา (แบบ Join เรือ รอบ 11.00 น.)

วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

11:00 น.ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง

11:30 น. ชมความสวยงามของเทือกเขาหินปูน แวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ และให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่วังปลาแพนางไพร (มื้อ 1)

13:00 น. เดินทางทำกิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้ำ เป็นถ้ำน้ำทะลุ หรือถ้ำปะการัง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง

16:00 . Check – In ที่แพพัก แพคีรีธารา

17:30 น.   นั้งเรือชมบรรยากาศยามเย็นและแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกดิน(Sunset)

19:00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 2)

วันที่สอง

06:20 น.   นั่งเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า (Morning Safari)

07:30 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3)

09:00 น.   เก็บสัมภาระ Check – Out จากแพที่พัก เดินทางกลับโดยเรือหางยาว

10:30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขและขอกำหนด

ราคานี้ รวม
1.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวไทย
2.ค่าเรือโดยสารตลอดทริป
3.ประกันอุบัติเหตุ(ลูกค้าต้องส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ก่อนเดินทาง 3 วัน)
4.น้ำและเสื้อฝน(ทริปที่มีกิจกรรมเดินถ้ำ)
5.อาหารตามที่ระบุในทริป

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ  300 บาท/คน
2.ค่าธรรมเนียมในการเข้าถ้ำ คนไทย 20 บาท/คน ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน

เที่ยวถูกใจไปกับเรา พร-ฤทธิ์ ทัวร์ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

พร-ฤทธิ์ ทัวร์
-หน้าหลัก
-การเดินทาง
-โรงแรมที่พัก
-ร้านอาหาร
-ช้อปปิ้ง
-สถานที่ท่องเที่ยว
-ประเพณีและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-ข้อมูลพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
-แนะนำแหล่งท่องเทียว
-บทความท่องเที่ยว
-ร่วมงานกับเรา
-นโยบายและเงื่อนไข

ช่องทางสื่ออื่นๆของทางเรา
-Facebook
-Instagram
-Twitter
-Youtube
-Line