KT04 3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน และอุทยานแห่งชาติเขาสก

แพคเกจ KT04 3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน และอุทยานแห่งชาติเขาสก

อัตราค่าบริการ

โทรติดต่อสอบถาม

เพิ่มเพื่อน

หรือโทรติดต่อ 090-171-8389,083-638-3861

ตารางเวลา

โปรแกรม KT04 3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน และอุทยานแห่งชาติเขาสก

วันแรก :

xx:xx น. ทีมงานตอนรับลูกค้าที่สนามบิน

10:30 น. เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทางชมบรรยากาศของเขื่อเนเชี่ยวหลาน

11:00 น.  Check – In ที่แพพัก เก็บสัมภาระ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)

13:00 น.  เล่นน้ำ พายเรือคายัค พักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30 น.   นั้งเรือชมบรรยากาศยามเย็มและแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกดิน(Sunset)

18:30 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 2)

วันที่สอง

06:30 น.    นั่งเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า (Morning Safari)

07:30 น.    รับประทานอาหารเช้า  (มื้อ 3) Check – Out จากแพที่พัก

08:30 น.   แวะถ่ายรูป เขาสามเกลอและให้เอาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร 

09:00 น.   ถึงท่าเรือออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาสก

12:00 น.   Check – In ที่ภูผาและลำธาร รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 4)

14:00 น.   กิจกรรมนั้งช้าง/ลองแคนนูยาง/ลองแพไม้ไผ่ (เลือกได้ 1 กิจกรรม)

19:00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5)

วันที่สาม

07:30 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

09:00 น.   เก็บสัมภาระ Check – Out จากแพที่พัก

xx:xx น.  ส่งลูกค้าที่สนามบิน

หมายเหตุ หากมีเวลา พาเที่ยวสวนโมก และพระบรมธาตุไชยา ลูกค้าต้องจองไฟว์กลับเป็นไฟว์เย็น

เงื่อนไขและขอกำหนด

ราคานี้ รวม
1.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวไทย
2.ค่าเรือโดยสารตลอดทริป
3.ประกันอุบัติเหตุ(ลูกค้าต้องส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ก่อนเดินทาง 3 วัน)
4.น้ำและเสื้อฝน(ทริปที่มีกิจกรรมเดินถ้ำ)
5.อาหารตามที่ระบุในทริป

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ  300 บาท/คน
2.ค่าธรรมเนียมในการเข้าถ้ำ คนไทย 20 บาท/คน ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน

เที่ยวถูกใจไปกับเรา พร-ฤทธิ์ ทัวร์ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

พร-ฤทธิ์ ทัวร์
-หน้าหลัก
-การเดินทาง
-โรงแรมที่พัก
-ร้านอาหาร
-ช้อปปิ้ง
-สถานที่ท่องเที่ยว
-ประเพณีและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-ข้อมูลพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
-แนะนำแหล่งท่องเทียว
-บทความท่องเที่ยว
-ร่วมงานกับเรา
-นโยบายและเงื่อนไข

ช่องทางสื่ออื่นๆของทางเรา
-Facebook
-Instagram
-Twitter
-Youtube
-Line