CL32 3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เลือกแพพักได้

แพคเกจ CL32 3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เลือกแพพักได้

เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมเขาสามเกลอ วังปลาแพนางไพร มื้อเที่ยง 6 มื้อ ที่พัก 2 คืนบนแพที่ลูกค้าเลือก เดินป่าเที่ยวถ้ำประการัง/ถ้ำน้ำทะลุ(ตามความเหมาะสมของแพพัก)

อัตราค่าบริการ

โปรแกรม/จำนวนคนต่อทริป(บาท) 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน 15คน
แพนางไพร + 1 ถ้ำ 6,500 5,200 4,500 4,100 3,800 3,700 3,200
แพสมายเลย์ + ถ้ำน้ำทะลุ 6,700 5,400 4,700 4,300 4,100 3,900 3,500
แพสายชล + ถ้ำประการัง (ห้องน้ำรวม) 7,400 6,200 5,700 5,300 5,100 4,900 4,600
แพสายชล + ถ้ำประการัง (ห้องน้ำในตัว) 8,000 6,800 6,300 5,900 5,700 5,500 5,200
แพคีรีธารา + ถ้ำประการัง 9,300 7,100 6,400 6,000 5,800 5,600 5,200
แพภูผาวารี + ถ้ำน้ำทะลุ 9,500 7,200 6,500 6,500 5,900 5,700 5,300

เพิ่มเพื่อน

หรือโทรติดต่อ 090-171-8389,083-638-3861

ตารางเวลา

โปรแกรม CL32 3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เลือกแพพักได้

วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

09:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทางแวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ

09:30 น. แวะให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร 

10:00 น.  Check – In ที่แพพัก เก็บสัมภาระ เล่นน้ำ พายเรือคายัคพักผ่อนตามอัธยาศัย

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)

13:00 น.  เล่นน้ำ พายเรือคายัค พักผ่อนตามอัธยาศัย

19:00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 2)

วันที่สอง

06:30 น.    นั่งเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า (Morning Safari)

07:30 น.    รับประทานอาหารเช้า  (มื้อ 3)

09:00 น.    ถ้ำปะการัง/ถ้ำน้ำทะลุ ( 1 กิจกรรมโดยแตกต่างกันตามแพที่พัก)

12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ที่แพพักที่ใกล้จุดทำกิจกรรม (มื้อ 4)

14:00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศํย ถ่ายรูป เล่นน้ำ พายเรือคายัคกันอย่างเต็มอิ่มจุใจกันไปเลย

19:00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 5)

วันที่สาม

06:30 น.   นั่งเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า (Morning Safari)

07:30 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

09:00 น.   เก็บสัมภาระ Check – Out จากแพที่พัก เดินทางกลับโดยเรือหางยาว ระหว่างทางแวะชม กุ้ยหลินน้อย

10:30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขและขอกำหนด

ราคานี้ รวม
1.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวไทย
2.ค่าเรือโดยสารตลอดทริป
3.ประกันอุบัติเหตุ(ลูกค้าต้องส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ก่อนเดินทาง 3 วัน)
4.น้ำและเสื้อฝน(ทริปที่มีกิจกรรมเดินถ้ำ)
5.อาหารตามที่ระบุในทริป

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ  300 บาท/คน
2.ค่าธรรมเนียมในการเข้าถ้ำ คนไทย 20 บาท/คน ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน

เที่ยวถูกใจไปกับเรา พร-ฤทธิ์ ทัวร์ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

พร-ฤทธิ์ ทัวร์
-หน้าหลัก
-การเดินทาง
-โรงแรมที่พัก
-ร้านอาหาร
-ช้อปปิ้ง
-สถานที่ท่องเที่ยว
-ประเพณีและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-ข้อมูลพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
-แนะนำแหล่งท่องเทียว
-บทความท่องเที่ยว
-ร่วมงานกับเรา
-นโยบายและเงื่อนไข

ช่องทางสื่ออื่นๆของทางเรา
-Facebook
-Instagram
-Twitter
-Youtube
-Line