CL21 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เลือกแพพักได้

แพคเกจ CL21 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เลือกแพพักได้

เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมเขาสามเกลอ วังปลาแพนางไพร มื้อเที่ยง 3 มื้อ ที่พัก 1 คืนบนแพที่ลูกค้าเลือก เดินป่าเที่ยวถ้ำประการัง/ถ้ำน้ำทะลุ(ตามความเหมาะสมของแพพัก)

อัตราค่าบริการ

โปรแกรม/จำนวนคนต่อทริป(บาท) 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน 15คน
แพนางไพร + 1 ถ้ำ 4,100 3,200 2,700 2,400 2,200 2,100 1,800
แพสมายเลย์ + ถ้ำน้ำทะลุ 4,200 3,300 2,800 2,500 2,300 2,200 1,900
แพสายชล + ถ้ำประการัง (ห้องน้ำรวม) 4,500 3,700 3,300 3,000 2,800 2,700 2,400
แพสายชล + ถ้ำประการัง (ห้องน้ำในตัว) 4,800 4,000 3,600 3,300 3,100 3,000 2,700
แพคีรีธารา + ถ้ำประการัง 5,400 4,000 3,600 3,300 3,200 3,100 2,700
แพภูผาวารี + ถ้ำน้ำทะลุ 5,600 4,200 3,700 3,600 3,200 3,100 2,800

เพิ่มเพื่อน

หรือโทรติดต่อ 090-171-8389,083-638-3861

ตารางเวลา

โปรแกรม CL21 2 วัน 1 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เลือกแพพักได้

วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

11:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทางแวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ

12:00 น. แวะให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร 

14:30 น. Check – In ที่แพพัก เก็บสำภาระและ

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1)

13:00 น. เดินทางไปทำกิจกรรม  เดินป่าเที่ยวถ้ำปะการัง/ถ้ำน้ำทะลุ (ขึ้นอยู่กับแพที่ลูกค้าเลือก)

16:00 น. เดินทางกลับถึงแพพัก  เล่นน้ำ พายเรือคายัค พักผ่อนตามอัธยาศัย

19:00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ 2)

วันที่สอง

06:20 น.   นั่งเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า (Morning Safari)

07:30 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 3)

09:00 น.   เก็บสัมภาระ Check – Out จากแพที่พัก เดินทางกลับท่าเรือ

10:30 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขและขอกำหนด

ราคานี้ รวม
1.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวไทย
2.ค่าเรือโดยสารตลอดทริป
3.ประกันอุบัติเหตุ(ลูกค้าต้องส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ก่อนเดินทาง 3 วัน)
4.น้ำและเสื้อฝน(ทริปที่มีกิจกรรมเดินถ้ำ)
5.อาหารตามที่ระบุในทริป

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ  300 บาท/คน
2.ค่าธรรมเนียมในการเข้าถ้ำ คนไทย 20 บาท/คน ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน

เที่ยวถูกใจไปกับเรา พร-ฤทธิ์ ทัวร์ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

พร-ฤทธิ์ ทัวร์
-หน้าหลัก
-การเดินทาง
-โรงแรมที่พัก
-ร้านอาหาร
-ช้อปปิ้ง
-สถานที่ท่องเที่ยว
-ประเพณีและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-ข้อมูลพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
-แนะนำแหล่งท่องเทียว
-บทความท่องเที่ยว
-ร่วมงานกับเรา
-นโยบายและเงื่อนไข

ช่องทางสื่ออื่นๆของทางเรา
-Facebook
-Instagram
-Twitter
-Youtube
-Line