CL10 Daytrip เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย

แพคเกจ CL10 เขื่อนเชี่ยวหลาน Daytrip มีทั้งแบบ 3 แบบ

1.กินลมชมวิว 2-3 ชม.(เขาสามเกลอ และวังปลา แพนางไพร )
2.แบบครึ่งวัน 4-5 ชม.(เขาสามเกลอ วังปลา แพนางไพร มื้อเที่ยง 1 มื้อ และเล่นน้ำ )
3.แบบเต็มวัน (เขาสามเกลอ วังปลา แพนางไพร มื้อเที่ยง 1 มื้อ เดินป่าเที่ยวถ้ำประการัง/ถ้ำน้ำทะลุ )

อัตราค่าบริการ

โปรแกรม/จำนวนคนต่อทริป(บาท) 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 15 คน++ 50 คน++
CL10 กินลม ชมวิว 980 750 590 500 450 390 350
NP01 ทานเที่ยง แพนางไพร 1,500 1,500 1,200 1,200 1,100 1,000 700
CL10 (ถ้ำปะการัง) 1,950 1,490 1,390 1,250 990 890 790
CL10 (ถ้ำน้ำทะลุ) 2,300 1,850 1,590 1,350 1,250 1,000 850

เพิ่มเพื่อน

หรือโทรติดต่อ 090-171-8389,083-638-3861

ตารางเวลา

โปรแกรม CL10 เขื่อนเชี่ยวหลาน แบบกินลม ชมวิว 2-3 ชม.

วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

10:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ นั่งเรือชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาหินปูน สมญานาม

กุ้ยหลินเมืองไทย”

10:30 น. แวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ แท่งหิน 3 แท่งหรือหินสามเศร้า รูปทรงคล้ายกับที่กุ้ยหลินเมืองจีน

11:00 น. แวะให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร 

12:00 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม NP01เขื่อนเชี่ยวหลาน แบบกินลม ชมวิว 2-3 ชม.เล่นน้ำแพนางไพร

วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

10:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ นั่งเรือชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาหินปูน สมญานาม

กุ้ยหลินเมืองไทย”

10:30 น. แวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ แท่งหิน 3 แท่งหรือหินสามเศร้า รูปทรงคล้ายกับที่กุ้ยหลินเมืองจีน

11:00 น. แวะให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร 

11:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่วังปลาแพนางไพร

12:00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม CL10 เขื่อนเชี่ยวหลาน เที่ยวถ้ำปะการัง/ถ้ำน้ำทะลุ

วันแรก : ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

09:00 น. ยืนยันการเดินทาง เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทางแวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ

09:30 น. แวะให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร 

10:00 น. ถ้ำปะการัง/ถ้ำน้ำทะลุ  (เลือกได้ 1 กิจกรรม)

13:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่แพใกล้จุดทำกิจกรรม (มื้อ 1)

14:00 น.  เล่นน้ำ พายเรือคายัค พักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00 น.   เดินทางกลับโดยเรือหางยาว ระหว่างทางแวะชม กุ้ยหลินน้อย ถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

16:00 น.   ถึงท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขและขอกำหนด

ราคานี้ รวม
1.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวไทย
2.ค่าเรือโดยสารตลอดทริป
3.ประกันอุบัติเหตุ(ลูกค้าต้องส่งรายชื่อ พร้อมเลขบัตรประชาชน ก่อนเดินทาง 3 วัน)
4.น้ำและเสื้อฝน(ทริปที่มีกิจกรรมเดินถ้ำ)
5.อาหารตามที่ระบุในทริป

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ  300 บาท/คน
2.ค่าธรรมเนียมในการเข้าถ้ำ คนไทย 20 บาท/คน ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน

เที่ยวถูกใจไปกับเรา พร-ฤทธิ์ ทัวร์ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

พร-ฤทธิ์ ทัวร์
-หน้าหลัก
-การเดินทาง
-โรงแรมที่พัก
-ร้านอาหาร
-ช้อปปิ้ง
-สถานที่ท่องเที่ยว
-ประเพณีและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-ข้อมูลพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
-แนะนำแหล่งท่องเทียว
-บทความท่องเที่ยว
-ร่วมงานกับเรา
-นโยบายและเงื่อนไข

ช่องทางสื่ออื่นๆของทางเรา
-Facebook
-Instagram
-Twitter
-Youtube
-Line