การชำระเงิน

เงื่อนไขและขั้นตอนในการจองแพ็กเกจ

1. เมื่อถูกใจแพ็คแก็จแล้วให้ท่านติดต่อประสานกับทางทีมงานเพื่อตรวจสอบที่พักในวันเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง ซึ่งหลังจากทีมงานตรวจสอบสถานะห้องพักในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะทำการจองและออกใบเสนอราคาให้กับท่านผ่านทาง Email/Fax/Line
2. กรุณาโอนเงินมัดจำตามจำนวนเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา (ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแพ็คเกจ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบเสนอราคา ซึ่งสามารถโอนเงินได้ที่บัญชี:
– ธ.กสิกรไทย สาขาโลตัสสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 556-2-04375-8 ชื่อบัญชี คุณนนทกช ชูมนุษย์
– ธ.ทหารไทย สาขาม.ราชภัฏสุราษฯ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 518-107-2991 ชื่อบัญชี คุณนฤมล ชูมนุษย์
– ธ.กรุงไทย สาขาบ้านตาขุน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 984-3-77902-9 ชื่อบัญชี คุณนนทกช ชูมนุษย์
โดยภายหลังการโอนเงิน กรุณาแจ้งยืนยันกับทีมงานอีกครั้งว่าท่าน โอนเงินมัดจำจำนวนเท่าใด จองทริปไหนเดินทางวันไหน จำนวนสมาชิกกี่ท่าน และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคประจำตัว และเบอร์ติดต่อ รวมถึงอาหารอะไรที่ทานไม่ได้ จึงจะถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์
3.ทางพร-ฤทธิ์ ทัวร์ จะส่งใบยืนยันการรับเงินมัดจำและรายละเอียดการเดินทางให้ท่านผ่านทาง Email/Fax/Line โดยเงินส่วนที่เหลือนอกจากค่ามัดจำให้ชำระตามรายรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบยืนยันการรับเงินมัดจำและรายละเอียดการเดิน หากไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจะถือว่าผู้จองมีความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงหรือเลือนการเดินทาง Reschedule

1. การแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 14 วัน โดยแจ้งผ่านทาง Email หรือ Fax เท่านั้น และโทรประสานทีมงานเพื่อจัดการเลื่อนการเดินทาง
2. การเลื่อนการเดินทางสามารถทำได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งหากผู้จองทำการเลื่อนตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องทำการชำระค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการเลื่อนการเดินทางท่านละ 300 บาท

การยกเลิกการเดินทางและเงื่อนไขการคืนเงิน

1.การยกเลิกการเดินทางโดยทางลูกค้า ทางผู้จัดทัวร์จะดำเนินการหักค่าดำเนินการท่านละ 300 บาท จากเงินมัดจำหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านโอนไว้ในช่วงการทำการจอง ก่อนการคืนเงินส่วนที่เหลือหลังหักค่าดำเนินการตามกฏเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.1 การแจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนกำหนดการเดินทางมากกว่า 30 วัน จะคืนเงินส่วนที่เหลือภายหลังจากการหักค่าดำเนินการทั้งหมด
1.2 การแจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-30 วัน จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือภายหลังจากการหักค่าดำเนินการ
1.3 การแจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 0-14 วัน จะไม่ทำการคืนเงินมัดจำให้
2. การยกเลิกการเดินทางโดยทางผู้จัด ทางผู้จัดทัวร์จะทำการโอนเงินคืนให้เต็มจำนวนโดยไม่คิดค่าบริการ ภายหลังทำการแจ้งยกเลิกการเดินทางให้ผู้ใช้บริการทราบ
โดยที่การคืนเงินดังกล่าวข้างต้น จะทำการโอนคืนภายใน 5 วัน ภายหลังจากได้รับหมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน

การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องแจ้ง ภายใน 30 วัน หลังจากวันแจ้งยกเลิกการเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นจะถือว่าผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะรับเงินคืน

เที่ยวถูกใจไปกับเรา พร-ฤทธิ์ ทัวร์ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

พร-ฤทธิ์ ทัวร์
-หน้าหลัก
-การเดินทาง
-โรงแรมที่พัก
-ร้านอาหาร
-ช้อปปิ้ง
-สถานที่ท่องเที่ยว
-ประเพณีและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-ข้อมูลพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
-แนะนำแหล่งท่องเทียว
-บทความท่องเที่ยว
-ร่วมงานกับเรา
-นโยบายและเงื่อนไข

ช่องทางสื่ออื่นๆของทางเรา
-Facebook
-Instagram
-Twitter
-Youtube
-Line