คลองร้อยสาย

คลองร้อยสาย

…ใช้สื่อแทนความหมายว่า บริเวณที่ราบลุ่มในบาง/ปากแม่น้ำตาปีมีคลองเล็กคลองน้อย สามารถใช้คมนาคมติดต่อ สัญจรทางน้ำเชื่อมถึงกันได้ทั้งหมด เสมือนผูกโยงต่อร้อยเชือกกันเป็นสาย (หาได้มีคลองนับได้ทั้งหมด 100 สาย เหมือนอย่างที่ผมเคยเข้าใจมาก่อนหน้านี้ ฮาฮาฮา)…

ม๋อจิ้ว@คลองฉนาก/ปากแม่น้ำตาปี เมือง สุราษฎร์ธานี

ขอขอบคุณพี่หมอกฤษฎา รัตตานุกูล ด้วยครับ สำหรับบทความดีๆ
ม๋อจิ้ว@คลองฉนาก/ปากแม่น้ำตาปี เมือง สุราษฎร์ธานี

เที่ยวถูกใจไปกับเรา พร-ฤทธิ์ ทัวร์ เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

พร-ฤทธิ์ ทัวร์
-หน้าหลัก
-การเดินทาง
-โรงแรมที่พัก
-ร้านอาหาร
-ช้อปปิ้ง
-สถานที่ท่องเที่ยว
-ประเพณีและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-ข้อมูลพร-ฤทธิ์ ทัวร์
-เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
-แนะนำแหล่งท่องเทียว
-บทความท่องเที่ยว
-ร่วมงานกับเรา
-นโยบายและเงื่อนไข

ช่องทางสื่ออื่นๆของทางเรา
-Facebook
-Instagram
-Twitter
-Youtube
-Line